'Clubs gebonden aan tv-contract met Sport7'

ZEIST, 30 NOV. Het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB heeft voor 16 december een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschreven. De herbevestiging van het contract met Sport7 is het enige agendapunt. Volgens de bond gaat het om een formele zaak. “Het is nodig het contract met Sport7 ondubbelzinnig onder de werkingssfeer van de alsdan aangepaste statuten te brengen”, stelde het sectiebestuur gisteren in een verklaring.

Volgens de KNVB kunnen de clubs niet meer van standpunt veranderen. “De afgevaardigden die op 22 februari de rechtenovereenkomst hebben goedgekeurd, zijn gehouden in te stemmen met het voorstel tot herbevestiging van de overeenkomst”, benadrukt de KNVB. Ajax, Feyenoord, Cambuur en Dordrecht'90 stemden destijds om uiteenlopende redenen tegen het contract met Sport7.