Carré en as: voor 300 miljoen nieuw groen

DEN HAAG, 30 NOV. Hoe 'mega' kan een infrastructuurproject zijn? Luchthaven Schiphol heeft er sinds gisteren weer een record bij. Het meeste geld ooit in één keer uitgegeven aan groen, gaat de komende jaren naar de omgeving van het vliegveld. Een kleine driehonderd miljoen gulden, te spenderen aan onder meer natuurgebieden.

Dat al dit groen er zou komen, stond reeds vermeld in de kabinetsplannen voor de nationale luchthaven. 'Mainport en Groen' heet de stichting die gisteren is opgericht en die er voor moet zorgen dat 'de kwaliteit van de leefomgeving' rond de luchthaven verbetert.

Zo komt er rond het vliegveld een 'groen carré': een vierkant van groen, waarvan “het middengebied vrij moet blijven omdat hier de start- en landingsbanen liggen en mensen in de verkeerstoren vrij zicht moeten houden”, aldus de toelichting. Het zal gaan om parken en bossen, waar een nieuw aan te leggen fietspad van zo'n 35 kilometer lengte doorheen slingert. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), gisteren bij de ondertekening van het convenant ter oprichting van de stichting: “Je kunt je niet voorstellen dat je er graag zou willen fietsen, maar er schijnt grote belangstelling voor te zijn.”

Naast het carré komt er ook een 'groene as': een verbinding tussen bestaande groene gebieden, waaronder het Amsterdamse Bos, Spaarnwoude, volkstuinparken en sportterreinen. De 'groene as' is behalve voor dieren die nu een te klein verspreidingsgebied hebben ook bedoeld om “de recreant een aantrekkelijke route te bieden van het ene naar het andere groengebied”. Voor de realisatie van de 'groene as' is een aparte 'stuurgroep groene as' ingesteld.