Apothekers dienen claim in bij de overheid

UTRECHT, 30 NOV. De apothekerscoöperatie OPG wil van de overheid honderden miljoenen guldens schadevergoeding voor de inkomstenderving als gevolg van de Wet Geneesmiddelen. De wet zal vermoedelijk leiden tot een aanzienlijke daling van de winst in de geneesmiddelensector van OPG.

De wet werd op 1 juni van kracht en voorziet in een prijsverlaging van geneesmiddelen. Het Utrechtse concern verwacht dat de nettowinst in het lopende boekjaar zal dalen van 69,2 miljoen naar 60 miljoen gulden. OPG baseert haar claim op de kosten die zij zou moeten maken om voor haar aandeelhouders vervangende winstpotentie te verkrijgen. Zij zou rendabele omzet moeten kopen of opbouwen, aldus woordvoerder drs. H. Suykerbuyk.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat desgevraagd weten dat het departement gistermiddag laat nog geen schadeclaim had binnengekregen van de OPG. Het ministerie ziet een eventuele juridische procedure echter met vertrouwen tegemoet, aldus de woordvoerder.

OPG heeft de verwachte winstdaling gedeeltelijk gecompenseerd via groeiende winstbijdragen van groepsmaatschappijen buiten de geneesmiddelenmarkt. Verdere kostenbeheersing moet eveneens voor compensatie zorgen. Zo is het aantal arbeidsplaatsen in de door de wet getroffen sectoren met meer dan 100 personen teruggelopen. Er waren er ongeveer 1500.

De overheidsmaatregel heeft volgens OPG een zeer ongunstige werking op de totale markt voor goedkope substitutiegeneesmiddelen, parallel geïmporteerde medicijnen en geneesmiddelen waarvan de octrooien zijn vervallen. Juist hierin is OPG groot en door de nieuwe wet lijdt zij zelfs onevenredig grote schade ten opzichte van de leveranciers van merkmedicijnen, aldus Suykerbuyk.

De sector strijdt al lang tegen de wet, die ervoor moest zorgen dat de prijzen van geneesmiddelen met gemiddeld 20 procent omlaag gingen. Nefarma, de vereniging van farmaceutische bedrijven, spande in augustus een bodemprocedure tegen de wet aan die zij strijdig met het Europese recht vindt.

Op de Amsterdamse effectenbeurs ging de notering van OPG na bekendmaking van de winstverwachting bijna een gulden omlaag. De koers herstelde zich al snel. Het concern had al diverse malen gewezen op de negatieve gevolgen van de nieuwe geneesmiddelenwet, zodat de mededeling voor velen niet echt onverwacht kwam.

    • Bram Pols