'Zorgsector kan miljoenen bezuinigen'

DEN HAAG, 29 NOV. Instellingen in de gezondheidszorg kunnen honderden miljoenen guldens besparen als ze efficiënter omgaan met hun administratie en professioneler huishoudelijke artikelen inkopen.

Dit blijkt uit het rapport 'Gepaste Zorg II' dat de PvdA vanmiddag heeft gepresenteerd. Volgens een onderzoek, dat onder leiding van prof. dr. J. Telgen van de Universiteit Twente werd verricht, is de inkoop van sommige ziekenhuizen niet professioneel genoeg. Zes zorginstellingen werden doorgelicht op hun efficiënte inkoopgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat instellingen met verouderde technieken werken en nog facturen met de hand schrijven.

Instellingen zoals ziekenhuizen, bejaardenoorden en verpleegtehuizen hebben geen duidelijk inkoopbeleid, concluderen de onderzoekers. Het grootste deel van de facilitaire inkoop verloopt niet via een professionele inkoper. Bovendien gaat het bij meer dan de helft van rekeningen om bedragen die lager zijn dan duizend gulden. Aan administratiekosten per rekening is een instelling doorgaans 75 gulden kwijt.

Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) noemt het “verbazingwekkend” dat er honderden miljoenen guldens wegvloeien doordat zorginstellingen niet in staat blijken te zijn efficiënt huishoudelijke artikelen in te slaan. “Heel veel leveranciers leveren kleine inkooppakketen. In de vergelijking van de zes zorginstellingen levert circa 90 procent van de leveranciers 20 procent van de artikelen. Er is één instelling die 120 leveranciers heeft voor het drukwerk en papier. Dat is toch ongelooflijk?”, aldus Oudkerk.

Volgens Oudkerk kunnen instellingen op termijn alleen al door het gerichter inkopen van huishoudelijke artikelen een bedrag van vierhonderd miljoen gulden besparen. Omdat de meeste contracten tussen instellingen en leveranciers nog doorlopen kan het nog enkele jaren duren voordat een efficiënter elektronisch inkoopsysteem doorgevoerd kan worden.

Oudkerk vindt dat geld dat op de budgetten van instellingen gereserveerd staat voor materiële zaken moet worden verplaatst naar het budget voor personeelskosten. “Wij willen helemaal geen geld van de instellingen afpakken, maar elke honderd gulden die te veel wordt uitgegeven moet worden aangewend om het probleem van de wachtlijsten op te lossen”, aldus Oudkerk. De PvdA meent in het jaar 2001 een bedrag van vierhonderd miljoen gulden extra per jaar voor de wachtlijsten in te zetten.