Van Miert tikt Nedlloyd op de vingers

Europees commissaris voor concurrentiezaken Karel van Miert dreigt in de toekomst boetes op te leggen aan het scheepvaartkartel TACA, waar ook Nedlloyd deel van uitmaakt.

Hij zegt dat TACA geen onderlinge prijsafspraken mag maken. Zeventien wereldwijd opererende scheepvaartmaatschappijen vormen sinds 1992 de Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), waarin zij samenwerken op het gebied van containervervoer. De vorming van deze combinatie leidde meteen tot de beschuldiging van de Europese Commissie dat er sprake was van kartelvorming. Door het maken van onderlinge prijsafspraken zouden de TACA- partners de vervoerskosten te hoog opdrijven. Van Miert ging daarom in 1994 over tot een verbod van TACA. De verschillende partijen wisten echter voortdurend mazen in de wet te vinden, op grond waarvan zij meenden toch prijsafspraken overeen te kunnen komen.