Utrechtse raad in meerderheid voor busbaan centrum

UTRECHT, 29 NOV. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de aanleg van een busbaan door het centrum. De baan moet Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) bieden tussen het centraal station en de universiteitswijk de Uithof.

Het besluit maakt een einde aan een twintig jaar durende discussie over de oost-west-as in Utrecht. Een laatste vertraging ontstond omdat tijdens de inspraak van maart dit jaar meer dan achthonderd bezwaren werden ingediend. De vrees bestaat dat de busbaan te weinig ruimte overlaat voor het overige verkeer, met name fietsers. Op de Biltstraat ontstaat een complexe situatie voor voetgangers die willen oversteken. De aanleg van de busbaan kost 186,5 miljoen gulden. De rijksoverheid moet nog haar goedkeuring geven aan het plan.

D66-raadslid J. Lemaier, die samen met zijn fractieleider, T. de Wit, tegenstemde, voorzag 'volgepropte straatprofielen'. Hij noemde de busbaan, die veertig miljoen gulden per kilometer kost, een “historische vergissing. En daar hebben we in Utrecht een abonnement op.”

Ook GroenLinks, dat op één lid na het voorstel van partijgenoot wethouder H. van der Steenhoven steunde, ziet nog 'donkere wolken' bij de uitwerking, aldus raadslid R. Giesberts. Hij had kritiek op de gebrekkige communicatie met belanghebbenden. “Er is te lang gezwegen naar de burgers.”

Giesberts keerde zich tegen de beschuldiging van actiegroepen dat zijn partij kiezersbedrog zou hebben gepleegd. Bij de raadsverkiezing in 1994 wonnen D66 en GroenLinks, die tegenstander waren van een sneltram. Het alternatief werd de busbaan, maar uiteindelijk is er weinig veranderd, aldus de kritiek. Giesberts wees erop dat de busbaan deel uitmaakt van een groter netwerk. Hij noemde het een 'rampzalige gedachte' als in het toekomstige Utrecht met een grootschalige uitbreiding in Leidsche Rijn bewoners massaal met de auto naar de binnenstad komen. Ook PvdA-woordvoerder H. Woldberg noemde de HOV-lijn van groot belang voor de “aanhechting van Leidsche Rijn met de stad.”

Wethouder Van der Steenhoven zegde toe dat over de inrichting van knelpunten nog gepraat kan worden. Snelheid is niet het absolute uitgangspunt, zei hij. “Stiptheid en regelmaat zijn de wachtwoorden. De mensen willen weten wanneer er een bus komt. Dat is een van de grote klachten over het huidige openbaar vervoer.”

De HOV-lijn krijgt minder stopplaatsen dan de huidige buslijn, zodat de loopafstand naar de haltes groter wordt. Van der Steenhoven vond de bezwaren daartegen overdreven. “In Utrecht zijn we wat verwend.”