Steun voor bio-landbouw

DEN HAAG, 29 NOV. Minister Van Aartsen (Landbouw) stelt de komende vier jaar bijna zestig miljoen gulden beschikbaar ter ondersteuning van de biologische landbouw. Dit staat in het plan van aanpak biologische landbouw dat de minister gisteren aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Van Aartsen heeft als hoofddoel om de afzetmogelijkheden van biologische produkten te vergroten en de vraag naar die produkten verder te stimuleren.

In het Plan van Aanpak wordt geconstateerd dat de groei van de binnenlandse consumptie van biologische produkten stagneert. De produkten worden vooral verkocht in de circa 280 natuurvoedingswinkels. Van doorslaggevend belang is volgens van Aartsen dat de consument biologische produkten leert kennen en ze makkelijk kan vinden in de reguliere supermarkten. Ook moeten volgens Van Aartsen de kwaliteitsvoorwaarden van de biologische produkten worden verbeterd. Voor reclame en kwaliteitsverbetering reserveert hij een bedrag van 35,6 miljoen gulden.

Bovendien stelt Van Aartsen de komende vier jaar in totaal 23,7 miljoen gulden financiële steun beschikbaar voor boeren die willen omschakelen van gangbare naar de alternatieve akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt of veehouderij.