Referendum volgens nieuwe regels

AMSTERDAM, 29 NOV. Het referendum over de aanleg van de nieuwe woonwijk IJburg moet voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe gemeentelijke referendumverordening. Dat heeft de president van de Amsterdamse rechtbank, R. Gisolf, gisteren bepaald in het kort geding dat het referendumcomité IJmeer Open tegen de gemeente had aangespannen.

De nieuwe verordening bepaalt dat minimaal 155.000 tegenstemmers nodig zijn om een streep te halen door een raadsbesluit. Volgens de oude verordening zouden 93.000 tegenstemmers voldoende zijn. In de zomer van dit jaar nam de gemeenteraad een nieuwe referendumverordening aan. Vervolgens begon in september het referendumcomité met hun initiatief. Maar de nieuwe verordening werd op verzoek van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) eind oktober door de Kroon vernietigd. Vervolgens kwam Amsterdam met een tijdelijke verordening. Maar door die toe te passen, verandert de gemeente de regels tijdens het spel, aldus het comité. Daarbij vond het comité de nieuwe verordening onwettig. De opkomstdrempel wordt alleen voor tegenstemmers gehanteerd waardoor volgens het comité de stemmers ongelijk behandeld worden. De gemeente zou op deze manier politieke medestanders bevoordelen boven politieke tegenstanders.

De gemeente stelde echter dat het comité al lang had kunnen weten dat de referendumverordening gewijzigd zou worden. Ook Gisolf was van mening dat hij niet zonder meer een verordening buiten werking kan stellen die het hele electoraat aangaat. Ook stelde hij dat het comité onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat de gemeente fundamentele regels met betrekking tot inspraak had geschonden.

De gemeenteraad is voor de aanleg van IJburg, een nieuwe woonwijk in een deel van het IJmeer, waar 18.000 woningen moeten komen. Veel milieugroepen en de Vereniging Natuurmonumenten zijn echter tegen. Volgens de tegenstanders wordt met de aanleg een uniek natuurgebied geweld aangedaan. Het referendum over IJburg heeft volgend jaar maart plaats.