Ramsj

David Remnick: Lenin's tomb; the last days of the Soviet Empire. Gebonden, Random House 1993, van ƒ 52,50 voor ƒ 17,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam. Donner Rotterdam.

Een verslag van de politieke omwentelingen in Rusland aan het eind van de jaren tachtig, geschreven door de correspondent van de Washington Post in Moskou. 'Een boek dat je ademloos leest', oordeelde Laura Starink in deze krant, 'omdat het toont hoe de geschiedenis, na decennia van brak water, plotseling in een stroomversnelling kan raken, met alle onvoorspelbare gevolgen vandien.' Het boek is onlangs in het Nederlands verschenen onder de titel Lenins laatste adem. Index en bibliografie.

    • Henk Lagerwaard