Provincies tegen stadsprovincie

DEN HAAG, 29 NOV. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) ziet niets in de stadsprovincie. Het IPO, waarin alle provincies zijn vertegenwoordigd, is unaniem akkoord gegaan met de aanbevelingen in het rapport-Doesburg, dat alternatieven geeft voor deze bestuursvorm. De provincies geven de voorkeur aan flexibele, tijdelijke samenwerkingsverbanden boven vaste structuren als de stadsprovincie.