Prijs van 1 miljoen NKI uitgeloot

Bij de loting van de renteloze premie-obligatielening 1988/1998 van het Nederlands Kanker Instituut is de prijs van 1 miljoen gulden gevallen op obligatienummer 265241.