Ir. M. Ververs

Ir. M. Ververs is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING Groep. Ververs fungeerde reeds als waarnemend voorzitter sinds 20 september jl., de datum van het overlijden van drs. J.P. Erbé, die sinds 2 mei 1996 voorzitter was van de Raad.