In Brussel geen enkele bijval voor Nederlands drugsbeleid

BRUSSEL, 29 NOV. Nederland stond vanmorgen in Brussel geheel alleen met voorstellen tot wijziging van de ontwerptekst voor een gemeenschappelijk Europees optreden inzake het drugsbeleid. Bij een bijeenkomst van de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken ondersteunden acht landen de op tafel liggende tekst. Zes landen maakten geen gebruik van hun spreektijd.

De ministers Sorgdrager (Justitie) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) waren vanmorgen optimistisch over oplossing van het drugsconflict tussen Nederland en Frankrijk begonnen. Een woordvoerder van minister Sorgdrager wilde vanmorgen niet de formulering van de Nederlandse wijzigingsvoorstellen bekendmaken. Minister Dijkstal zei gisteravond er niet wakker van te liggen als officiële overeenstemming pas op 13 december tijdens de top van Europese staats- en regeringsleiders in Dublin wordt bereikt.

Vanmorgen begonnen de Europese ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aan onderhandelingen over een definitieve tekst voor een Europees gemeenschappelijk optreden inzake het drugsbeleid. Deze besprekingen in Brussel waren aan het begin van de middag nog niet afgelopen. Woensdag leidden de onderhandelingen op ambassadeursniveau tot een uitzonderlijke botsing tussen de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie, Bot, en zijn Franse collega Boissieu.

Nederlandse en Franse ambtenaren hebben gisteren urenlang geprobeerd de ontwerptekst zodanig aan te passen dat beide landen ermee zouden kunnen instemmen. Nederland had bezwaar tegen de op tafel liggende versie van het document omdat het meende dat daarmee het Nederlandse gedoogbeleid in gevaar kon komen. De aanvankelijke Nederlandse eis dat de woorden 'strijd tegen drugsverslaving' uit het document moesten verdwijnen, was gisteren al ingetrokken.

Minister Dijkstal zei gisteren op een persconferentie dat deze woorden best in de tekst mochten staan, als maar duidelijk was dat het Nederlandse gedoogbeleid er niet door in het gedrang zou komen. Vice-premier Dijkstal hield deze persconferentie, hoewel was aangekondigd dat minister van Justitie Sorgdrager dit zou doen, omdat het om haar terrein gaat. Eerder had directeur-generaal Demmink van Justitie, en later ook de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie, het noemen van de 'strijd tegen drugsverslaving' in de ontwerptekst aanvaard.

    • Rob Schoof
    • Ben van der Velden