Groningse PvdA tegen dubbele functie Adelmund

GRONINGEN, 29 NOV. Het gewest Groningen van de PvdA vindt dat Karin Adelmund haar Tweede-Kamerlidmaatschap moet opgeven als zij tot voorzitter van het landelijk partijbestuur wordt gekozen. Gewestelijk voorzitter Tj. van Dekken geeft in een brief aan het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie aan dat zowel Adelmund als vice-voorzitter Vreeman “uit oogpunt van zuiverheid en principiele politiek” geen dubbelmandaat kan vervullen.