Grieken te hoop tegen EMU-beleid regering

ATHENE, 29 NOV. Op de dag vóór de indiening van de begroting voor 1997 stond Griekenland gisteren in het teken van een algemene staking, georganiseerd door de twee overkoepelende vakverenigingen van arbeiders en ambtenaren. Deze protesteren tegen het feit dat de regering, in haar pogingen om te voldoen aan de criteria van de Europese monetaire unie, de werknemers en ook de gepensioneerden weinig of geen verhogingen van levenspeil biedt.

Het was de grootste staking van de laatste jaren. Banken, posterijen en ziekenhuizen functioneerden nog op minimumniveau, maar het onderwijs lag geheel stil, evenals het vervoer. Uniek was dat ook de taxi's, die meestal juist profiteren van stakingen van het publiek vervoer, niet reden. Op strategische punten van het land gingen de boeren over tot wegbezettingen met tractoren, die nog steeds voortduren. De boerenorganisaties, onder sterke communistische invloed, eisen regelingen van de hoog opgelopen schulden en compensaties voor verlaagde prijzen, met voorop katoen.

Griekenland is de enige van de vijftien EU-lidstaten die nog aan geen enkele van de vijf EMU-eisen voldoet. De regering erkent dat het land niet bij de eerste groep zal horen die in 1998 tot de Economische en Monetaire Unie mag toetreden, maar hoopt op toelating een jaar later. “Zo niet, herhaalt minister van nationale economie, Papandoníou, keer op keer “dan belanden we de volgende eeuw in de categorie landen als Slovenië, Hongarije en Bulgarije en vervallen alle voordelen die we tot nu toe genoten.” De “trein van Maastricht die we moeten halen” is een terugkomend motief van Papandoníou en premier Simitis. Het begint zich echter tegen zichzelf te keren. In de dagbladpers komen bittere spotprenten waarop men ziet hoe de trein een mannetje meesleurt dat Griekenland heet. Ook wordt verwezen naar een populair lied uit de jaren zeventig, vooral bij soldaten, waarvan het refrein luidt 'doe iets dat ik de trein mis'. Toen gold het de trein waarmee de soldaat zondagavond naar zijn garnizoen terug moest, ver van zijn vriendinnetje. Het dagblad Ethnos, vanouds spreekbuis van de socialistishe regeringspartij PASOK, kwam gisteren met twee pagina's waarop men probeerde aan te tonen dat Maastricht funest is voor de sociale orde en de werkgelegenheid, niet alleen in Griekenland maar in alle EU-landen.

Komende maand zal het parlement zich moeten uitspreken over de begroting en regeringsmaatregelen waarin zelfs pensioenen van moeders van grote gezinnen worden aangesproken en ook de 1,2 miljoen bezitters van motorfietsen in de belastingregistratie komen. De regering heeft het geluk dat de grote rechtse oppositiepartij Nieuwe Democratie opgaat in interne strijd om het leiderschap, maar de drie linkse oppositiepartijen zullen zich weren. De vakbeweging heeft de laatste jaren veel prestige verloren, vooral doordat de leiders steevast terechtkomen in de parlementaire PASOK-fractie of in de regering. De verwachting is dat het niet bij de eerste protestacties blijft.