Fokker

ALGEMEEN DAGBLAD

Negen lange maanden heeft de laatste doodsstrijd van de failliete vliegtuigbouwer geduurd. [...]

Fokker is trouwens niet gisteren verloren gegaan, ook niet in maart toen het bedrijf failliet ging, zelfs niet begin dit jaar toen de Duitse moeder Dasa ermee stopte. Fokker ging zo'n 13 jaar geleden verloren. Toen werd Den Haag de kans geboden om met Fokker deel te nemen in het Frans-Duitse Airbus-consortium. Alleen in zo'n Europees samenwerkingsverband had Fokker kunnen overleven. Het is jammer dat Nederland toen dacht dat het zelf zo'n voor belastingbetalers vaak te dure vliegtuigindustrie op de been kon houden.