Fokker

TROUW

Met de woorden 'jammer' en 'teleurstellend' reageerde minister Wijers wel erg onderkoeld op het doodlopen van de onderhandelingen met Samsung. Hij had beter kunnen spreken van een martelgang met fatale afloop en misschien zou het niet eens zo ongepast zijn geweest nog eens te herinneren aan dat briefje dat één van zijn ambtenaren hem al in maart (!) onder de neus schoof en waarop te lezen stond: dit riekt naar lijkenpikkerij. [...]

Maar misschien is het wel zo verstandig er het zwijgen toe te doen en te accepteren dat Samsung gewoon geprobeerd heeft het onderste uit de kan te halen, zoals ieder ander bedrijf ook gedaan zou hebben. [...]

Ondertussen blijft de les van maart volop actueel: Fokker met het management voorop, heeft door de jaren heen een veel te grote broek aangetrokken. [...]

Het is ook vaker geconstateerd: de overheid heeft zich op dit punt te vaak door Fokker op sleeptouw laten nemen. Zij had de steunverlening aan stringenter voorwaarden moeten binden. Wat dat betreft kan de Rekenkamer alleen maar haar trieste gelijk van enkele weken geleden incasseren. Gelukkig is er een sprankje hoop dat nu inmiddels wel de voorwaarden geschapen zijn voor samenwerking en wel met Airbus.