EU oneens over posterijen

BRUSSEL, 29 NOV. De Europese Commissie maakt voorlopig geen gebruik van haar bevoegdheid de markt voor posterijen te liberaliseren. De ministers voor posterijen en telecommunicatie konden ook gisteren geen overeenstemming bereiken. De Fransen en Belgen hebben dit al diverse malen geblokkeerd. Ook gisteren konden andere landen niet instemmen met een voorstel van Bangemann pas in 2001 een besluit te nemen. De Europese Commissie kan volgens het Verdrag van Maastricht een marktopening forceren. Bangemann wil onder Nederlands voorzitterschap echter nog een laatste poging doen de slepende kwestie op te lossen. Op Frans verzoek komt de zaak op de Eurotop in Dublin aan de orde. (ANP)