Die juffrouw Clara

Die kleuren! Die precisie! Die juffrouw Clara! (uitg. Ploegsma, ƒ 40,-)

Daar zweeft juffrouw Clara door de lucht in haar elfachtige rokje, bezig aan haar salto mortale. Aller ogen zouden op haar gevestigd moeten zijn, maar dat is wel veel gevraagd van aller ogen, want er zijn nog zo ongehoord veel andere dingen te zien. De wereldpremière van de vlammensprong bijvoorbeeld, en 'de koerier van de sultan' - en niet te vergeten de andere mensen op de tribunes.

Sommige ogen richten zich door toneelkijkertjes liever op een knap dametje een eindje verderop dan op 'het Zeeuwse boertje te paard' of op Domme August. Ook zijn er dames druk bezig met tegen elkaar te kwekken en wie even niet naar de piste kijkt zit meteen ademloos het druk blazende en strijkende orkest aan te gapen met al die verschillende ingespannen musicerende hoofden. Een middag in het uitklapbare circus van Lothar Meggendorfer is als vanzelf een welbestede middag.

Dit prachtige uitklapboek verscheen voor het eerst in 1887 en werd meteen een algemeen begeerd prentenboek. Er is niet makkelijk een reden te verzinnen waarom deze herdruk niet meteen opnieuw zo begerenswaard zou worden.