Didakt geen recht op 7 ton voorschot

AMSTERDAM, 29 NOV. De sociale dienst in Amsterdam hoeft het scholings- en begeleidingscentrum Didakt uit Gouda geen zeven ton schadevergoeding te betalen. Dat heeft de president van de Amsterdamse rechtbank bepaald in het kort geding dat Didakt tegen de sociale dienst had aangespannen. Didakt had zeven ton geëist als voorschot op een geclaimde schadevergoeding van 1,3 miljoen gulden.

In 1994 tekende Didakt een contract met de interim-manager van het rayonkantoor van de sociale dienst in het Amsterdamse stadsdeel De Pijp. Daarmee verplichtte het scholingscentrum zich 125 moeilijk bemiddelbare werklozen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Didakt kreeg een voorschot van 150.000 gulden. Bij nader inzien bleek dat deze interim-manager niet bevoegd was een dergelijk contract te sluiten en werd er een streep door gezet.

De sociale dienst bood Didakt-directeur P. de Lange daarop de mogelijkheid om in Amsterdam Zuid-Oost 35 werkzoekenden te scholen voor een baan. Het nieuwe contract werd eind vorig jaar getekend. Per geslaagde kandidaat zou Didakt 14.600 gulden vergoed krijgen. Als voorschot werd ditmaal 73.000 gulden geboden. Een aantal mensen werd door het bureau klaargestoomd voor de arbeidsmarkt maar volgens de sociale dienst kwamen ze niet in reguliere banen terecht, zoals was afgesproken, maar in Melkert-banen. Daarop besloot de sociale dienst geen vergoeding aan het bureau uit te betalen. Wegens gederfde inkomsten klaagde Didakt toen de sociale dienst aan. Op dit moment onderzoekt de sociale dienst de mogelijkheid om het voorschot terug te vorderen van Didakt maar directeur Denijs acht de kans van slagen klein: “De financiële reserve van Didakt is dusdanig dat dat een hele klus zal worden.”