Conflict met Franse chauffeurs muurvast

PARIJS, 29 NOV. De Franse truckstaking beleefde vandaag haar twaalfde dag. Werkgevers en werknemers spraken vanmorgen informeel over het resterende struikelblok van het basisloon. De regering zal binnen twee weken een decreet uitvaardigen dat de betaling voor gewerkte niet gereden uren regelt, maar weigert te beslissen over de lonen.

De actievoerende vrachtwagenchauffeurs in Denemarken hebben gistermiddag besloten de blokkades aan de grens met Duitsland en in de havens op te heffen. Op een bijeenkomst van tweeduizend vrachtrijders in Padborg stemde een ruime meerderheid ervoor een eind te maken aan de protesten, die vier dagen hebben geduurd.

De Denen verlangden een verhoging van de belastingaftrek voor ritten naar het buitenland. Minister Carsten Koch (Belastingzaken) bood woensdag 250 kroon aan, een bedrag dat duidelijk lager lag dan de eis van de vrachtrijders, maar zij kwamen gisteren na een rondgang bij de politieke partijen tot de conclusie dat er niet meer inzat. Volgens zijn woordvoerder heeft de Franse premier Juppé de inzet van leger of politie om de blokkades snel op te lossen uitdrukkelijk uitgesloten. De greep van de blokkades rond Parijs werd de afgelopen 24 uur verminderd. In de rest van Frankrijk stonden nog steeds op meer dan 200 plaatsen wegversperringen van vrachtauto's. Personenauto's mogen er op de meeste plaatsen wel door, zij het met groot oponthoud. Op verschillende plaatsen werden buitenlandse routiers, die vaak al dagen vastzaten, in staat gesteld naar huis terug te keren.

De economische gevolgen van de acties worden intussen steeds voelbaarder. Vijfduizend pompen verspreid door het land hadden geen benzine of diesel meer, waardoor in allerlei steden grote opstoppingen en onvriendelijkheden ontstonden om de resterende liters te bemachtigen. Steeds meer particulieren en bedrijven komen in moeilijkheden door de aanhoudende versperring van de hoofdwegen. Circussen met roofdieren missen hun optredens en hun dagelijkse honderden kilo's vers vlees. Supermarkten zitten steeds meer zonder zuivel, groente en vlees. Werkgevers en werknemers kwamen vanmorgen bij elkaar op het Parijse ministerie van Transport om de eerder deze week bereikte deelakkoorden te tekenen. Het belangrijkste is de verlaging van de penisoenleeftijd van 60 naar 55 jaar. Daarover is inmiddels in de nationale discussie de nodige zorg ontstaan omdat het tegen de nationale politiek en de internationale trend ingaat en de overheid veel gaat kosten.

De bonden leken gisteravond enige hoop gevestigd te hebben op het 'dreigement' van de regering 'per decreet' te zullen ingrijpen om de resterende conflictstof snel op te lossen. Maar vanmorgen werd duidelijk dat de regering wel, na raadpleging van betrokkenen, een uitspraak wil doen over de niet-betaalde wacht- en laad- en lostijden. Het loonconflict moeten werkgevers en werknemers daarentegen zelf uitvechten.

Verscheidene grote Zweedse ondernemingen, zoals automobielfabrikant Saab, vrachtwagenproducent Scania en industriële groep SKF, hebben gisteren aangekondigd hun fabrieken te moeten sluiten wegens de Franse blokkades.