Bezwaarschrift telecom

ROTTERDAM, 29 NOV. Global One (het gezamenlijke telecom-bedrijf van Deutsche Telekom, France Télécom en het Amerikaanse Sprint) heeft bij Verkeer en Waterstaat bezwaar aangetekend tegen het besluit van minister Jorritsma het bedrijf geen vergunning te geven voor exploitatie van een landelijk telecom-net.

Jorritsma reikte de twee beschikbare vergunningen vorige week uit aan de allianties Telfort (NS en British Telecom) en Enertel (energie- en kabelbedrijven). Op basis van deze licentie kunnen zij vanaf 1 juli 1997 volledig concurreren met PTT Telecom.

De aanvraag van Global One's Nederlandse dochter, ook in de race voor een vergunning, werd ruim een maand geleden afgewezen. Volgens directeur Simon Vye beriep het ministerie zich daarbij op het feit dat het bedrijf eind vorig jaar niet beschikte over minimaal 20 procent eigen vermogen op de balans. Vye wijst erop dat zijn bedrijf toen nog niet was opgericht. Sinds deze zomer voldoet het ruimschoots aan de voorwaarden.

Vye heeft zijn bezwaren verwoord in een brief aan het ministerie. “Wij willen een reactie”, aldus Vye vanmorgen.

“De volgende stap zou een kort geding kunnen zijn.” Wat Vye betreft wordt een derde vergunning toegekend.

Volgens het ministerie had Global One bezwaar kunnen maken vóór de vergunningen werden toegekend, maar heeft het die kans laten lopen.