Arbeidsbureau buiten spel in suikersector

DEN HAAG, 29 NOV. Arbeidsbureaus en uitvoeringsinstellingen als het GAK zullen straks alleen nog actief zijn voor moeilijk bemiddelbare werkzoekenden, terwijl kansrijke werklozen door commerciële uitzendbureaus aan werk worden geholpen.

Dat is volgens de werkgeversorganisatie VNO-NCW en de uitzendbureaus de consequentie van het experiment waarover werkgevers in de suikerverwerkende industrie, vakbonden en Randstad vanochtend een akkoord hebben bereikt.

De werkgevers in de suikerverwerkende industrie, de voedingsbonden van FNV en CNV, De Unie en uitzendbureau Randstad hebben een contract ondertekend, waarbij Randstad overtollig personeel voor twee jaar een volledige arbeidsovereenkomst aanbiedt. Als Randstad er na twee jaar niet in is geslaagd voor hen een baan te vinden, dan kunnen zij als uitzendkracht bij Randstad in dienst treden.

De suikerverwerkende branche kampt met forse overcapaciteit, waardoor de komende jaren veel bedrijven moeten reorganiseren of sluiten. Werkgevers en vakbonden hebben in het kader van de CAO, die loopt tot en met maart 1998, afgesproken om zorg te dragen voor een goede bemiddeling. Het vandaag door vier partijen met Randstad ondertekende contract voorziet in een dergelijke bemiddeling.

Het akkoord wordt door alle partijen beschouwd als een trendbreuk. Het initiatief zal volgens betrokkenen ook elders navolging vinden. Voor de uitzendbureau's betekent het akkoord: meer omzet. Het voordeel voor de vakbonden is dat werknemers meer werkzekerheid krijgen. De werkgevers in de suikerverwerkende industrie kunnen saneren zonder arbeidsonrust.

De arbeidsbureaus en de uitvoeringsinstellingen (GAK, Cadans, SFB, GUO) komen door dit akkoord in een nadelige positie. Als dit experiment op grote schaal wordt nagevolgd, zoals VNO-NCW en Randstad verwachten, dan blijven de arbeidsbureaus en de uitvoeringsinstellingen zitten met de moeilijker bemiddelbare werklozen.

De arbeidsvoorziening wordt op 1 januari in een nieuw jasje gestoken. De arbeidsbureau's krijgen minder geld en er komt meer marktwerking. De bedrijfsverenigingen worden opgeheven. De uitvoeringsinstellingen die hieruit voort zijn gekomen moeten met elkaar (en vanaf het jaar 2000 met andere bedrijven) concurreren. Dit heeft al geleid tot personeelsafslanking bij de uitvoeringsinstellingen. Vorige week maakte Cadans (uitvoeringsinstelling voor de gezondheidszorg en de detailhandel) bekend dat er de komende vier jaar 2150 banen bij de organisatie moeten vervallen.

    • Frank van Empel