Veel tandartsen zouden 'creatief' declareren

DEN HAAG, 28 NOV. Een aanzienlijk aantal tandartsen declareert ten onrechte een bedrag voor het verwijderen van zware tandsteen bij patiënten. In veel gevallen gaat het daarbij in de praktijk om normale tandsteenbehandelingen die door het ziekenfonds worden vergoed.

Dit zal de Ziekenfondsraad naar verwachting vandaag in een rapport aan minister Borst (Volksgezondheid) meedelen.

De uitgebreide tandheelkundige hulp is sinds 1 januari 1995 uit het ziekenfondspakket gehaald. Fondspatiënten krijgen sindsdien alleen preventieve tandzorg vergoed, daaronder valt ook het verwijderen van tandsteen. Voor aanvullende tandzorg moet de patiënt een extra verzekering afsluiten of de rekening zelf aan de tandarts betalen.

Tandartsen krijgen voor de behandeling per fondspatiënt een bedrag van 51,50 gulden per jaar, ongeacht het aantal bezoeken dat de patiënt brengt. Wanneer de tandarts een aanvullende behandeling uitvoert, kan die wel worden gedeclareerd. De Ziekenfondsraad heeft geconstateerd dat het aantal declaraties voor zware tandsteenverwijdering “fors is gestegen”.

Volgens de raad is er “onmiskenbaar sprake” van een overtreding van de Wet tarieven gezondheidszorg door sommige tandartsen, maar ontbreken de harde bewijzen. Cijfers uit een onderzoek van de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen (KPZ) wijzen uit dat het aantal declaraties van dergelijke behandelingen zeer fors is gestegen. Het is volgens de Ziekenfondsraad onwaarschijnlijk dat zo veel mensen opeens aan ernstige vorm van tandsteen lijden. Het aantal mensen dat lijdt aan zulke zware tandsteen dat een uitgebreide behandeling nodig is lag volgens de raad in 1990 op drie procent van de bevolking.

J. Voogt, beleidsmedewerker bij de Ziekenfondsraad: “Frauderen is misschien een zwaar woord, maar we hebben onmiskenbare aanwijzingen dat sommige tandartsen er een creatief declaratiegedrag op nahouden. De raad vindt dat minister Borst aandacht bij de organisatie van tandartsen voor dit probleem moet vragen.”

Zorgverzekeraars Nederland, de organisatie van zorgverzekeraars, heeft geconstateerd dat er “een enorme toename” is van declaraties voor uitgebreide tandsteenbehandeling. “Bij een aantal tandartsen zit de code voor zo'n behandeling al automatisch in de software van de computers geprogrammeerd”, aldus een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland. De verzekeraars kunnen er weinig tegen doen. “Het is moeilijk te bewijzen, maar sommige verzekeraars schatten dat ze miljoenen guldens te veel uitkeren.”