Ritzen gaat werkloze leraren toch ontzien

DEN HAAG, 28 NOV. Minister Ritzen (Onderwijs) zal de wachtgelduitkeringen van de huidige werkloze leraren ontzien bij de door hem aangekondigde bezuinigingen. Deze toezegging deed de bewindsman gisteren op aandringen van CDA, PvdA, D66 en GroenLinks tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

In een vorige week verschenen nota schrijft Ritzen dat hij de wachtgelduitkeringen wil bekorten en verlagen, die van de bestaande gevallen incluis. Dit jaar is het departement 1,2 miljard gulden hier aan kwijt en de komende jaren zullen de uitgaven voor deze uitkeringen bij ontslag stijgen tot 1,6 miljard gulden.

Samen met vakbonden, schoolleiders en vakorganisaties wil Ritzen in april volgend jaar komen “tot nieuwe, breed gedragen maatregelen” die de tegenvaller van vierhonderd miljoen moeten opvangen. Hij sluit niet uit dat het kabinet hiervoor in het voorjaar extra geld ter beschikking stelt.

De Tweede Kamer erkende dat nieuwe maatregelen onvermijdelijk zijn. Maar een meerderheid van CDA, PvdA, D66 en GroenLinks verzette zich op voorhand tegen een ingreep in de uitkeringen van huidige wachtgelders. PvdA-woordvoerder J. Liemburg stelde dat “snijden in de bestaande rechten niet past bij een betrouwbare overheid”. CDA-woordvoerder Van der Hoeven voegde daaraan toe dat “het niet kies is” bezuinigingen af te wentelen op oudere leraren die juist door eerdere maatregelen van Ritzen wachtgelder zijn geworden.

Al jaren probeert Ritzen met een reeks ingrepen de uitgaven te beteugelen, maar deze bleken niet of onvoldoende te werken, of lokten juist uit dat leraren en schoolbesturen hun toevlucht zochten in een wachtgelduitkering.