Regering zegt routiers wacht aan

PARIJS, 28 NOV. De Franse regering heeft vanmiddag gedreigd met ingrijpen om een einde te maken aan de nu al tien dagen durende blokkade-acties van vrachtwagenchauffeurs. Staatssecretaris A. Ydrac zei dat de regering “de zaak in handen” zal nemen indien niet binnen een paar dagen een oplossing voor het resterende loonconflict is gevonden.

De verklaring volgde op een spoedberaad dat de Franse premier Juppé vanmorgen hield met de ministers die het nauwst betrokken zijn bij het verder escalerende conflict in het wegvervoer. Op 250 plaatsen in Frankrijk staan nu blokkades nadat de routiers vannacht tevergeefs om verbetering van hun basisbeloning vroegen. Op andere punten behaalden zij opnieuw enkele successen.

In heel Frankrijk zijn intussen nijpende problemen ontstaan. Tweeduizend benzinepompen hebben geen druppel meer te bieden; in 49 departementen is de benzine gerantsoeneerd. Meer dan 200 bedrijven hebben hun personeel naar huis gestuurd wegens gebrek aan onderdelen of afzetmogelijkheden. Autofabrieken van Renault en Peugeot, de fabrieken van Moulinex en tal van bedrijven in visserij, zuivel en groente zitten klem of hebben de poorten voorlopig gesloten. Het luchtverkeer lag ook vandaag grotendeels stil door stakingen bij Air France en Air Inter.

Na afloop van de vierde nacht van crisisbesprekingen over de truckersstaking verklaarde minister van Transport Bernard Pons dat hij niet kon inzien waarom de chauffeurs de wegen nog langer zouden blokkeren. De door de minister aangewezen bemiddelaar gaf zijn opdracht terug nadat resultaat was bereikt op een aantal minder essentiële eisen van de chauffeurs. Betaling bij ziekte en overnachting onderweg wordt iets beter en rijden met vrachtwagens op zondag wordt verboden (ook voor buitenlanders).

De reacties van de chauffeurs waren over het algemeen duidelijk: doorgaan tot de kern van het onrecht is uitgeroeid. Via ingewikkelde en onvolledige toeslagsystemen komen veel chauffeurs nu uit op 15 gulden bruto per uur. De werkgevers hebben één procent plus 500 gulden ineens aangeboden. De bonden vragen gemiddeld 20 procent.

Volgens de werkgeversdelegatie van het Franse wegvervoer zijn vergaande akkoorden bereikt, ook op het punt van de betaling van wachturen. De vakbondsdelegatie ontkent dat het urenprobleem is geregeld. Uit het hele land komen tekenen dat de vastberadenheid van de chauffeurs nog ongebroken is, al verlangen velen naar huis .

De actievoerende Deense vrachtrijders hebben hun blokkades vandaag uitgebreid. Niet alleen zijn alle grensovergangen dicht, ook de havens. De veerverbindingen zijn gesloten. Wachtende chauffeurs aan de drie overgangen van de Pools-Russische grens hebben deze sinds woensdagavond geblokkeerd.

Pag.20: Chauffeurs

Met hun gisternacht behaalde succes van een algemene pensioenleeftijd van 55 jaar (was 60), hebben de routiers het hele regeringsbeleid van de laatste jaren onderuit gehaald. De regering-Balladur trof in '93 juist maatregelen die ertoe zouden leiden dat men van de door de socialisten ingestelde pensioenleeftijd van 60 jaar weer naar 65 zou terugkruipen. Het 55-jaar akkoord in het (particuliere) wegvervoer gaat de staat naar schatting 500 miljoen francs (166 miljoen) per jaar kosten. Als het voorbeeld wordt gevolgd door de omvangrijke overheidssector en daarbuiten, dan zijn de financiële gevolgen niet te overzien. De Franse Tweede Kamer nam juist een wetsontwerp aan dat de instelling van pensioenfondsen voor het eerst mogelijk maakt. Het met wantrouwen door de vakbeweging begroete idee moet het zwaar de begroting overschrijdende (op de AOW lijkende) omslagstelsel gaan ontlasten. Ook in Frankrijk schrijdt de vergrijzing voort.

De voedselvoorziening in Denemarken wordt nijpend. Diverse exportbedrijven hebben al werktijdverkorting ingevoerd. Een snelle afloop van de vier dagen oude blokkades is niet in zicht.