Regelgeving

In NRC HANDELSBLAD van 21 november zegt VVD-senator Korthals Altes: “Tolerantie is een deugd, toegeeflijkheid een zwakte, een karakterzwakte, en is daarom afkeurenswaard”.

In NRC HANDELSBLAD van 22 november zegt CDA-Kamerlid De Hoop Scheffer dat “Nederland zich in zijn gedoogbeleid niet aan zijn eigen regels houdt”.

Vraag aan de regering is of ze aan de burgerij eens duidelijk kan maken aan welke regelgeving ze zich houdt, dus ook uitvoering. Als voorbeeld moge gelden dat 'toegestaan' wordt dat fietsers zonder licht rijden (schriftelijk bevestigd gekregen). Na duidelijkheid over waar men zich aan houdt, verzoek ik de rest af te schaffen om oprechte duidelijkheid te hebben waar je je aan te houden hebt. Want hoe vaag alles is en nog meer wordt, het moedigt aan om er maar vanuit te gaan 'dat het kennelijk niet nodig is' om je aan een zogenaamde regel te houden.

    • Ir. C.W.J. Hooykaas