Politietop Aruba weg, PG blijft aan

DEN HAAG, 28 NOV. Aruba behoudt een eigen procureur-generaal, maar de regering-Eman zal de politietop op het eiland vervangen. Dit compromis zijn premier Kok en de Arubaanse premier Eman overeengekomen, zo is vandaag vernomen in welingelichte kringen. Kok en Eman rondden vanmorgen op het Catshuis besprekingen af over herstel van de rechtshandhaving op het eiland.

Tussen de koninkrijksdelen Nederland en Aruba was de afgelopen maanden een gespannen relatie ontstaan over maatregelen die moesten leiden tot herstel van de rechtshandhaving. De regering-Eman weigerde aanvankelijk de politietop op het eiland te ontslaan, zoals was voorgesteld in een rapport van oud-minister van justitie De Ruiter. Op Aruba waren onwerkbare verhoudingen ontstaan tussen het openbaar ministerie en de politietop. De Nederlandse procureur-generaal Zwinkels kon niet meer functioneren omdat de politietop instructies naast zich neerlegde en de regering-Eman hem tegenwerkte.

De commissie-De Ruiter stelde daarop voor Zwinkels terug te halen en daarna voor Aruba en de Antillen één gezamenlijke procureur-generaal te benoemen. Deze functionairs zou, met als standplaats Willemstad, 'op afstand' van Aruba beter moeten functioneren. Deze constructie was voor Aruba onaanvaardbaar. Op de achtergrond speelde daarbij een rol dat Aruba als zelfstandig koninkrijksdeel geen regeling wenste waarbij het via de Antillen werd 'gecontroleerd'.

De Arubaanse premier Eman zei aanvankelijk dat hij niet zou meewerken aan het ontslag van de politietop. Later zei hij dat deze functionarissen, net als hoge politiemensen die in Nederland in opspraak kwamen bij de IRT-enquête, moeilijk zijn over te plaatsen. Na een bezoek van Nederlandse fractieleiders aan Aruba, waarbij harde kritiek werd geuit, dreigde Eman vorige week niet naar Den Haag te komen.

De voorstellen van de commissie-De Ruiter, waarover Eman en Kok samen met de premier van de Nederlandse Antillen Pourier overeenstemming bereikten, moeten morgen nog worden goedgekeurd door de Koninkrijksministerraad.