Ouderen met klein pensioen in 1997 naar ziekenfonds

DEN HAAG, 28 NOV. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het vannacht eens geworden over de toetreding van tweehonderdduizend ouderen met een klein pensioen tot het ziekenfonds. Vanaf 1 januari zal de eerste groep van honderdduizend het fonds in kunnen, de rest volgt op 1 juli 1997.

Minister Borst (Volksgezondheid) wil met de maatregelen ouderen met een klein pensioen de kans geven zich weer via het ziekenfonds te laten verzekeren. Door een wijziging in de Ziekenfondswet in 1994, die was bedoeld om een aantal ouderen in het fonds op te nemen, moest juist een andere groep bejaarden zich destijds verplicht particulier laten verzekeren.

Per 1 januari zal de ziekenfondsgrens voor ouderen van 31.450 gulden worden verhoogd naar 35.300 gulden. Uiteindelijk zal per 1 juli 1997 de grens komen te liggen op 38.300 gulden. Doordat een groot aantal ouderen nu in het ziekenfonds komt, moet ongeveer eenzelfde aantal mensen het fonds verlaten. Met ingang van het volgende studiejaar zullen nieuwe studenten niet meer met hun ouders mogen worden meeverzekerd in het ziekenfonds, maar moeten ze een particuliere verzekering afsluiten.

Borst wilde de reparatie van deze zogenaamde Wet-Van Otterloo aanvankelijk in twee stappen laten verlopen met een tussenruimte van een jaar. Vanaf 1 januari volgend jaar zou een eerste groep van ongeveer honderdduizend ouderen tot het fonds toegelaten worden. In 1998 zou nog eens een zelfde aantal ouderen moeten toestromen.

De PvdA voelde er aanvankelijk niets voor om de overstap van ouderen stapsgewijs te laten verlopen. Kamerlid Oudkerk diende een wijzigingsvoorstel in om al vanaf 1 januari 1997 alle tweehonderdduizend ouderen met een klein pensioen toe te laten. De oppositiepartijen in de Kamer steunden de voorstellen van de PvdA. Toen bleek dat het amendement voor het kabinet onaanvaardbaar was, omdat het de uitvoering van het gehele wetsvoorstel in de problemen zou brengen, trok Oudkerk zijn voorstel in.

De coalitiepartijen in de Kamer werden het vervolgens eens over een compromis, waarin wordt geregeld dat op 1 januari de eerste honderdduizend ouderen de overstap maken; de rest zal op 1 juli 1997 volgen. De VVD stelt daarbij wel als eis dat de premie voor particulier verzekerden met niet meer dan vijfentwintig gulden stijgt. Borst zei te kunnen instemmen met het voorstel.