Opvolger IFOR blijft 18 maanden

BRUSSEL, 28 NOV. De NAVO heeft gisteren besloten dat de nieuwe vredesmacht in Bosnië, SFOR, anderhalf jaar in dat land moet blijven en dat elke zes maanden een besluit wordt genomen over de omvang van de vredesmacht.

Het besluit van de ambassadeurs van de zestien NAVO-landen maakt een eind aan een controverse die geruime tijd heeft geduurd. Veel NAVO-landen vonden dat de nieuwe vredesmacht een jaar in Bosnië moet blijven, andere mikten op twee jaar. De Verenigde Staten spraken zich twee weken geleden uit voor een periode van achttien maanden.

SFOR (hetgeen staat voor Stabilization Force), een strijdmacht van ongeveer dertigduizend man, volgt IFOR op, de vredesmacht van 55.000 man die het afgelopen jaar in Bosnië is gelegerd. Het mandaat van IFOR loopt op 20 december af. De NAVO-ambassadeurs werden het er gisteren in Brussel ook over eens, de omvang van SFOR elke zes maanden opnieuw te bestuderen. De Amerikanen wilden dat de NAVO zich nu al zou vastleggen op een reductie van de omvang van SFOR van 30.000 tot 13.500 man per eind 1997. Een definitieve en officiële beslissing over SFOR, de duur van de legering in Bosnië en het mandaat wordt binnenkort genomen.

De Amerikaanse minister van Defensie, William Perry, heeft gisteren gewaarschuwd dat SFOR er niet is om de vrede en de stabiliteit van Bosnië te garanderen. Dat, aldus Perry, is de taak van de Bosniërs zelf. Perry beklaagde zich over “de teleurstellende traagheid” van de economische stabilisering in Bosnië gedurende de afgelopen twaalf maanden. SFOR, zei hij, zal de komende tijd moeten zorgen voor “een veiligheidsmilieu” dat de Bosniërs in staat moet stellen “hun politieke, sociale en economische systeem te hervormen”. SFOR kan die hervorming “niet forceren”, aldus de Amerikaanse minister.

De Britse regering heeft gisteren vijfduizend soldaten aangeboden voor de nieuwe vredesmacht. Op het ogenblik hebben de Britten achtduizend IFOR-soldaten in Bosnië. De Amerikanen boden eerder 8.500 man voor SFOR aan, plus 4- tot 5.000 man die in landen in de regio moeten worden gelegerd, klaar om in Bosnië te worden ingezet als zich de behoefte daartoe aandient. (Reuter, AP, AFP)