NCD wenst jaarlijke beoordeling directies

Commissarissen moeten eens per jaar een functioneringsgesprek voeren met de directie van een onderneming. Dit zegt het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD) in een reactie op het rapport-Peters over de zeggenschap van de onderneming.

“Een functionerings-gesprek is in de meeste ondernemingen gemeengoed voor de werknemers, dus waarom niet voor de directie”, zegt secretaris H. Arnoldy van het NCD. De commissie-Peters beveelt in het onlangs verschenen rapport Corporate Governance in Nederland aan dat de raad van commissarissen tenminste eenmaal per jaar zonder de bestuursleden vergadert over de beoordeling van het bestuur.

Het NCD wil voor 1 januari een definitieve reactie geven op het rapport van de commissie-Peters, waarin 40 aanbevelingen worden gedaan om bestuurders en commissarisen van een onderneming meer verantwoording te laten afvoorbereiding daarop formuleert Arnoldy “enkele gedachtenflarden” zoals de aanbeveling om het functioneren van de raad van commissarissen jaarlijks te agenderen, naast het jaarverslag en de rol van de directie. “Als je in een vergadering nu roept: laten we uw functioneren bespreken, krijg je als reactie: 'Hoe zo, deugt er iets niet?' Je kunt beter zeggen: 'Laten we het vanaf volgend jaar standaard doen'.”

De ideeën zijn volgens Arnoldy nadrukkelijk aanvullingen op het “inspirerende rapport”, waarin het NCB zich in grote lijnen kan vinden. Het NCB mist alleen de “bredere maatschappelijke context” waarin de onderneming functioneert. “Het belang van werknemers, het milieu”, licht Arnoldy toe: “De geschiedenis van Shell met de Brent Spar toont aan, dat de onderneming in een glazen huis zit voor de samenleving.”