Moraal

Het artikel 'Moraal moet aangeleerd worden' van Marjoleine de Vos (NRC HANDELSBLAD, 21 november) is me uit het hart gegrepen. Ze breekt een lans voor het op de scholen aanleren van 'normaal' gedrag.

Dat gebeurt natuurlijk al overal, al is het alleen maar impliciet, maar dat er extra aandacht voor nodig is, kan niemand nog langer ontkennen. Misschien kunnen onderwijzers een workshop organiseren om elkaar ideeën aan de hand te doen. Leraren uit het middelbaar onderwijs ook. Ik lees nog steeds tegenstrijdige berichten over de noodzaak van een gerichte aanpak op dit gebied. Men is er niet uit wat het moet worden geschiedenis, filosofie, maatschappijleer of psychologie (wijsheid-tradities lijkt me ook een aardige). De slotzin van het betoog van Rob Knoppert 'Waarden en normen' van 12 oktober luidt: “Waarden en normen het zijn veel te moeilijke dingen voor het onderwijs”. Het is maar hoe je het brengt. Marjoleine besluit haar artikel met: “Misschien moeten wij maar eens elke ochtend collectief die lagere-schoolregels gaan opdreunen. Ze zijn alomvattend: 'We helpen elkaar'. 'We pesten niet mee.' 'We laten niemand in de steek.' ”

Daar is toch niets moeilijks aan? En als je opdreunen niet ziet zitten dan laat je de kinderen tekenen, een toneelstukje bedenken, of je vertelt verhalen waarin situaties voorkomen die appeleren aan het goede in de mens. Het minste wat je kunt doen is er één uur in de week aan besteden. Elke school zou zelf regels kunnen opstellen die ze belangrijk vindt. Hebben ze daar geen tijd voor dan kan het ministerie ongetwijfeld te hulp schieten.

    • Lottie Merkus-Van Zwol