Kunstenaars op de bres voor Holland Festival

AMSTERDAM, 28 NOV. Een groep van 25 vooraanstaande kunstenaars onder wie Bernard Haitink, is verontrust over de toekomst van het Holland Festival.

In een brief aan de politiek vragen de componisten, regisseurs, dirigenten en filmmakers het festival niet aan zijn lot over te laten. De subsidie zou ten minste op het huidige peil moeten blijven. Dat betekent dat staatssecretaris Nuis van Cultuur de financiële bijdrage van 750.000 gulden die het ministerie van Economische Zaken de afgelopen jaren betaalde, zou moeten overnemen. Nuis is dat niet van plan, zo blijkt uit zijn Cultuurnota. Hij wil jaarlijks 2,4 miljoen toekennen.

De Tweede Kamer wil ook geen extra geld uittrekken voor het festival. De paarse coalitie wil het cultuurbudget met zestien miljoen gulden verhogen, maar het Holland Festival krijgt daarvan niets. De kunstenaars vrezen dat daarmee de strop om de festivalhals al is aangetrokken.

Naar aanleiding van de recente kritiek stellen de kunstenaars dat het festival “een waslijst aan topproducties' heeft opgeleverd die voor het overgrote deel niet mogelijk zijn geweest zonder initiatief en inbreng van het festival. De zaalbezetting was gemiddeld hoger dan 75 procent.

Het bestuur van het Holland Festival kondigde onlangs aan het accent in de programmering te verleggen naar binnen- en buitenlands theater. De nadruk op grootschalig muziektheater vervalt en de festivalperiode wordt verkort. Het bestuur neemt die maatregelen deels uit gebrek aan financiële steun. Tot de briefschrijvers behoren Louis Andriessen, Theu Boermans, Frans Brüggen, Hartmut Haenchen, Ivo van Hove, Jiri Kylián, Reinbert de Leeuw, Theo Loevendie, Charlotte Margiono, Karin Post, Dick Raaijmakers, Gerardjan Rijnders, Ed Spanjaard, Ger Thijs en Edo de Waart.