Kansen scheepsbouw door fileproblemen

Door de toenemende druk op het Europese wegvervoer zal de vraag naar schepen voor meer lokaal vervoer in de komende jaren toenemen. Dit voorspelde gisteren voorzitter ir. W.J. ter Hart van de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) op de algemene ledenvergadering van zijn organisatie.

Ter Hart denkt dat de komende tien jaar het transport per vrachtwagen volledig vastloopt door de gebrekkige infrastructuur. “Ik durf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te voorspellen dat binnen 5 of 10 jaar aan de opritten van alle snelwegen stoplichten staan die aangeven of men mag doorrijden of nog vele minuten moet wachten tot er weer plaats is.” Eén weg biedt dan nog steeds ruimte: de waterweg, aldus de VNSI-voorzitter. “Maritieme ondernemingen zien hier hun kans op een zich steeds duidelijker manifesterende markt. Er wordt individueel op ingespeeld maar helaas nog veel te weinig collectief en in goede samenwerking met de overheden”, zei Ter Hart.

Na een mager aantal nieuwe opdrachten voor de zeescheepsnieuwbouw begin dit jaar is het ordervolume volgens Ter Hart nu behoorlijk. Deze zal dit jaar in totaal op circa 1,5 miljard gulden uitkomen, ongeveer een half miljard minder dan in 1995. Maar in dat jaar werden er veel bestellingen van zeeschepen naar voren gehaald.

De scheepswerven voor de binnenvaart hebben het nog steeds niet gemakkelijk. Nederland zit met zijn orders voor zeeschepen op wereldniveau gezien op de achtste plaats en in Europa op de vierde. Het exportaandeel stijgt van vijftig procent in 1995 naar ruim zestig procent dit jaar.

Hoewel de rendementen van de Nederlandse werven zwaar onder druk staan door de internationale prijsslag doen zij het volgens Ter Hart goed ten opzichte van de werven in de meeste andere Europese landen. Voor de langere termijn is de VNSI optimistisch. Met name in het bouwen van zeer gecompliceerde schepen zijn Nederlandse werven goed. Toch waarschuwde Ter Hart voor ontwikkelingen in Zuidoost-Azië, waar grote capaciteitsuitbreidingen plaatshebben. Mondiaal gezien wordt hierdoor het evenwicht tussen vraag en aanbod van capaciteit verder verstoord. De Nederlandse werven gaan de concurrentieslag aan met efficiënter werken en investeringen in produktiefaciliteiten.

In de scheepsreparatie is het prijsniveau nog steeds slecht. De omzet blijft iets achter ten opzichte van vorig jaar. Ook de werven voor binnenvaartschepen hebben het niet gemakkelijk. De bouwers van vissersschepen lijden onder de afnemende vraag als gevolg van quoteringsregelingen en vangstverboden.