Kamer akkoord met tv-heffing

DEN HAAG, 28 NOV. De Tweede Kamer stemt in met de heffing van een provinciale opslag van maximaal tien gulden per huishouden op de omroepbijdrage. Wel willen de vier grote fracties, VVD, PvdA, D66 en CDA, dat Provinciale Staten expliciet akkoord gaan met de opslag.