Kabinet geeft 7,7 mln extra aan sportwereld

DEN HAAG, 28 NOV. Het kabinet stelt volgend jaar ruim 7,7 miljoen gulden extra beschikbaar voor de sport. Het geld zal vooral bestemd zijn voor de gehandicaptensport, professionalisering van organisaties, het sporten door jongeren en het bevorden van een tolerant sportklimaat. Dit staat in de nota 'Wat sport beweegt' die staatssecretaris Terpstra (Sport) gisteren naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

De sportnota is tot stand gekomen op aandrang van de Tweede Kamer. Het parlement verlangde een overzicht van het sportbeleid van de verschillende ministeries. Het is voor het eerst dat alle activiteiten van de departementen op het gebied van sport zijn vastgelegd. De laatste sportnota van de Rijksoverheid dateerde uit 1974.

Staatssecretaris Terpstra constateerde dat de maatschappelijke betekenis van sport steeds groter aan het worden is. Sport kan volgens haar als een soort “cement” tussen bevolkingsgroepen dienen om integratie te bevorderen. Inclusief bijdragen van andere departementen heeft het kabinet voor 1997 ruim 7,7 miljoen gulden extra vrijgemaakt voor de sport. Daarnaast zal het preventiefonds de komende jaren 3,9 miljoen uitgeven aan op sport gerichte doorverwijzingsprojecten voor mensen met een handicap.

Sportbonden krijgen ondersteuning voor de ontwikkeling van talent en de positie van de topsporter met een handicap moet duidelijker worden vastgelegd. Het interdepartementale beleid moet nauwe samenwerking tussen gemeenten, provincies en sportorganisaties.

Om bewegingsarmoede bij jongeren tegen te gaan, is anderhalf miljoen gulden extra uitgetrokken. “Het moet voor jongeren een uitdaging zijn om aan sport te gaan doen. Ze moeten de smaak zo te pakken krijgen dat ze die nooit meer verliezen”, aldus Terpstra.

De voorzitter van de sportkoepel NOC*NSF, W. Huibregtsen, vindt de nota op het eerste gezicht “positief”. “Maar we moeten oppassen dat de Kamer het een mooi stuk zal vinden, er een poosje lekker over praat en daarna overgaat tot de orde van de dag”, aldus Huibregtsen.