Huren worden maximaal met 6,5 procent verhoogd

DEN HAAG, 28 NOV. De Tweede-Kamerfracties van PvdA en GroenLinks willen per 1 juli 1997 een lagere maximale huurstijging dan de 6,5 procent die staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) heeft voorgesteld. Dit bleek gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer. VVD, D66 en CDA hebben geen moeite met het voorstel van Tommel. Gezien de Kamermeerderheid die daarmee ontstaat, is de verwachting dat het pleidooi van PvdA en GroenLinks weinig uithaalt.

PvdA-Kamerlid Van der Burg meent dat bij de voorgestelde maximale huurverhoging van 6,5 procent huurders met een laag inkomen in de financiële problemen komen, vooral ook doordat de huren de afgelopen jaren op enkele plaatsen al fors zouden zijn verhoogd. Van der Burg noemde de Haagse buurt Nieuw Waldeck en de Nijmeegse Benedenstad als wijken waar bewoners de herhaalde huurverhoging niet meer zouden kunnen opbrengen.

Dezelfde wijken werden genoemd in een ingezonden stuk in deze krant van partijgenoot Duivesteijn. Daarin riep de PvdA'er D66 op om een correctief referendum te houden over het te voeren huurbeleid om op die manier de Tweede Kamer bij “de miljoenen huurders te betrekken”. Duivesteijn betichtte de collega's van de grote fracties ervan het huurbeleid als “een hamerstuk” te willen behandelen. Een meerderheid van D66, VVD en CDA voelde dan ook niets voor het extra overleg gisteren. Met hulp van enkele kleine fracties had hij alsnog een debat op de agenda gekregen.