Fortis verhoogt weer winstverwachting

ROTTERDAM, 28 NOV. Bank en verzekeraar Fortis heeft in de eerste negen maanden haar winst met 18 procent opgevoerd tot, omgerekend, bijna 1,2 miljard gulden (554 miljoen ecu). Dat heeft het concern vanochtend bekendgemaakt. Fortis stelt de winstverwachting voor het hele jaar opnieuw iets naar boven bij. Bij de halfjaarcijfers verwachtte het financiële concern nog een groei van ten minste 10 procent, nu is de prognose een stijging van 12 tot 15 procent.

De Nederlands-Belgische bank en verzekeraar omvat onder meer verzekeraar AG en de bank ASLK in België en verzekeraar Amev en de VSB bank in Nederland. De winst per aandeel van Fortis Amev, het financiële kengetal dat voor beleggers in aandelen Amev van belang is, steeg in de eerste negen maanden met 15 procent tot 3,33 gulden. De verwachte stijging van de winst per aandeel voor dit jaar wordt verhoogd naar “ten minste tien procent”. Bij Fortis werken 31.000 medewerkers.

Fortis schrijft de stijging van de netto winst toe aan groei in het bank- en verzekeringsbedrijf en in 'overige schadeverzekeringen'. Het operationeel resultaat (de winst voor boekwinsten en belastingen) in het Nederlandse verzekeringsbedrijf is de eerste negen maanden met 19 procent gestegen tot omgerekend 390 miljoen gulden (184 miljoen ecu).

Fortis meldt hogere beleggingsresultaten, een betere kostendekking en een sterk gestegen omzet van levensverzekeringspolissen die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen. Het resultaat bij ziektekosten en ongevallenverzekeringen was duidelijk negatief wegens “extra toevoegingen aan de voorziening voor te betalen schaden.”

De bijdrage van de Nederlandse bankactiviteiten aan het operationeel resultaat daalden. Hun operationeel resultaat nam af met, omgerekend, 16 miljoen gulden naar ruim 140 miljoen gulden (67 miljoen ecu). De reden voor de daling is volgens Fortis onder meer een voorziening voor de “herstructurering van de wisselactiviteiten. Hierdoor komen de voorspoedige ontwikkelingen in het bankbedrijf niet tot uitdrukking in de resultaten.”

In België steeg het operationeel resultaat bij de verzekeringsactiviteiten met 4 procent naar, omgerekend 430 miljoen gulden (198 miljoen ecu). De bankzaken in België leverden een operationeel resultaat op van 709 miljoen gulden (332 miljoen ecu), een toename met 25 procent. De winst in het verzekeringsbedrijf steeg door hogere opbrengsten in de verkoop van levensverzekeringen, terwijl de bank kon profiteren van hogere rente-inkomsten, meer provisies en “voortgezette kostenbeheersing”. In Amerika ging het operationeel resultaat met 11 omhoog naar 190 miljoen gulden (79 miljoen ecu).