Erasmus (2)

Is het niet mogelijk dat Erasmus zichzelf 'te gronde' heeft gericht? Of anders de hand van God?

Want laten we wel zijn, het geeft natuurlijk geen pas om een zo gelovig mens als Erasmus was, met zijn rug naar de kerk te zetten. Zelfs voor mij, als buitenkerkelijke, is zoiets niet te begrijpen.

Dus gemeente Rotterdam, als deze grote zoon weer terugkomt met zijn gezicht naar de kerk toe alstublieft

    • Ingrid W. Lazet-Arense