Erasmus (1)

In tegenstelling tot wat de vroede vaderen van de stad Rotterdam overkomen is, is Erasmus niet op zijn achterhoofd gevallen.

    • Simon van der Linden