Economie groeit in derde kwartaal met drie procent

ROTTERDAM, 28 NOV. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 1996 gegroeid met 3,0 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van vorig jaar. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. Het CBS stelde zijn eerdere ramingen voor de groei in het eerste en tweede kwartaal bij naar respectievelijk 1,4 procent en 3,1 procent. Uit een rondgang langs economen bij de grote banken bleek vanmorgen dat het gunstige groeicijfer wijst op een economische groei van meer dan 2,75 procent in geheel 1996.

Dat is hoger dan de jongste raming van het Centraal Planbureau van 2,5 procent waar het kabinet zijn begrotingsbeleid op baseert, en kan leiden tot een verdere verbetering van de overheidsfinanciën. Die raming was dit jaar al naar boven bijgesteld. Naast de hogere inkomsten van het rijk werkt ook het grotere volume van het bruto binnenlands produkt (bbp, de omvang van de economie) gunstig door in de berekening van de Maastricht-criteria voor de Economische en Monetaire Unie (EMU). Daarin worden begrotingstekort en staatsschuld door het bbp gedeeld. Officieel mikt het kabinet op een begrotingstekort van 2,8 procent dit jaar. Dat is al onder de bovengrens van 3 procent, waarmee EU-lidstaten zich volgend jaar voor de muntunie in 1999 moeten kwalificeren.

Uit apart gepubliceerde gegevens door het CBS blijkt dat de consument in het derde kwartaal aanjager van de economie is gebleven. De consumptieve bestedingen namen in het derde kwartaal met 3,2 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten hielden de toename van hun bestedingen op peil door minder te sparen.

Hoewel het CBS gisteren berichtte dat het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid de laatste twee maanden zijn afgenomen, verwachtten economen vanmorgen dat de toename van de consumptieve bestedingen ook in het nu lopende, vierde kwartaal in het zelfde tempo doorzet. Pas volgend jaar zwakt de groei van de bestedingen af. Dan zullen investeringen en export de economie verder moeten aanjagen. De ramingen voor de economische groei in 1997 liggen gemiddeld op een kleine 3 procent. Daarmee kan de Nederlandse economische groei, evenals dit jaar, een van de hoogste in de Europese Unie blijven.