Achterkamertjeswerk

Senator Glastra van Loon (D66) berijdt op de opiniepagina van 19 november het stokpaardje van zijn partij: democratisering van het Nederlandse politieke bestel.

Hij is het eens met Marijnissen van de SP dat de verkiezing van de voorzitter van de Tweede Kamer geen 'achterkamertjeswerk' mag zijn. Hij wijst op nog een praktijk van dit soort in Den Haag. Zo vindt Glastra van Loon de procedure voor de samenstelling van kabinetten ondemocratisch. Bij de kabinetsformatie is de adviesfunctie van de vice-voorzitter van de Raad van State en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer bij de aanwijzing van formateurs door het staatshoofd belangrijk. Helaas, “het zou het evenwicht in de advisering van de vorstin ernstig verstoren” als de genoemde voorzitters niet via achterkamertjeswerk worden benoemd. Dit schrijft een vooraanstaand lid van D66!

Het democratische dilemma van Glastra van Loon kan uitstekend worden verholpen door de Tweede Kamer een grote rol te laten spelen bij kabinetsformaties. Hervormingen van deze aard verwacht ik echter niet, gezien het grote stilzwijgen van politici als de monarchie of leden ervan in opspraak zijn.

Het is overigens merkwaardig dat een lid van D66 wat betreft de democratisering van de politiek te kennen geeft meer te verwachten van de SP dan van zijn eigen partij.

    • Frank Kampers