Schoonmaak

DEN HAAG, 27 NOV. Defensie heeft een half miljard gulden uitgetrokken voor het schoonmaken van vervuilde kazerneterreinen. De terreinen zijn met name verontreinigd door gelekte brandstoffen.