Schepen onder vreemde vlag

Infographic: Van alle 676 koopvaardijschepen die voor Nederlandse reders varen, voerde eind 1995 32 procent een buitenlandse vlag. Dat is lager dan het wereldgemiddelde van 38 procent.

Varen onder buitenlandse vlag is voor veel reders goedkoper. Nederland is gemeten in vervoerscapaciteit de 21ste zeevarende natie van de wereld. Dit jaar is het voor reders aantrekkelijk gemaakt hun schip niet meer 'uit te vlaggen'. Zo zijn de opleidingseisen voor de zeevarenden versoepeld. Hierdoor is het gemakkelijker om goedkoop personeel in het buitenland te werven. Ook zijn er betere fiscale faciliteiten, waardoor reders nu kunnen kiezen of ze belasting betalen over de behaalde winst, of juist over de capaciteit van hun schepen. De loonkosten voor de zeelieden zijn dankzij een fiscale maatregel met een kwart gedaald. De reders zijn tevreden over de voordelen. Zo kondigde het sleep- en bergingsbedrijf Smit Internationale in mei aan, een twintigtal schepen terug te brengen onder Nederlandse vlag. Directeur Van Agtmaal van de redersvereniging KVNR verwacht dat er nog voor het einde van dit jaar 100 schepen met de driekleur bij zullen komen. “De Nederlandse vlag is een kwaliteitsvlag”, zegt hij. Dit imago is belangrijk voor bijvoorbeeld het transport van chemicaliën.

    • Arlen Poort