PvdA-fractie staakt verzet; Meerderheid Kamer steunt plannen Beek

DEN HAAG, 27 NOV. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer gaat akkoord met nachtvluchten op vliegveld Beek (Maastricht Aachen Airport). Daarmee steunt een Kamermeerderheid van PvdA, CDA en VVD dit kabinetsvoornemen.

In een debat hierover, vanmorgen, sprak GroenLinks-woordvoerder Rosenmöller over “een draai van 180 graden” en “kiezersbedrog” van de PvdA.

Het nieuwe debat was door Rosenmöller aangevraagd. Hij wilde proberen een einde te maken aan de verdeeldheid tussen de fracties die tijdens het eerste debat, vorige week, tegen nachtvluchten bleken te zijn, maar onderling van mening verschilden over een alternatief.

Het kabinet wil dat het vliegveld een nieuwe oost-westbaan krijgt waarop tussen elf en één uur 's nachts en vanaf half zes 's morgens nachtvluchten worden uitgevoerd, tot maximaal 950 vluchten per jaar. Alleen CDA en VVD steunden vorige week dit kabinetsvoornemen, dat een compromis is tussen de ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat, VVD), die meer nachtvluchten had gewild, en De Boer (VROM, PvdA), die deze aanvankelijk geheel afwees.

Cruciaal in het debat was de positie van de PvdA. Deze fractie wil wel een oost-westbaan ten behoeve van de werkgelegenheid, maar geen nachtvluchten op regionale vliegvelden. Dat laatste staat ook in het verkiezingsprogramma van de partij. Twee jaar geleden al diende de fractie een motie in waarin werd gevraagd om aanleg van de baan en nader onderzoek naar de noodzaak van nachtvluchten. De fractie behield zich toen het recht voor pas later een definitief oordeel over nachtvluchten te geven. Het onderzoek waar de PvdA om vroeg, vormt nu de basis van de kabinetsplannen.

Aan dat debat van twee jaar geleden refereerde PvdA-woordvoerder Crone vanmorgen in zijn betoog. “Wij hebben vorige week een laatste poging gedaan om af te komen van de nachtvluchten. Dat is niet gelukt. De volgende fase is dan: welk compromis wil je sluiten?”, aldus Crone. Hij stelde dat zijn fractie “een concessie aan de werkelijkheid” doet, nu het kabinet het PvdA-voorstel van vorige week om in plaats van nachtvluchten een eenmalige afkoopsom te verstrekken en een heffing van een tientje op chartervluchten te introduceren, als onwerkbaar van de hand heeft gewezen.

Door de opstelling van de PvdA, waartoe gisteren in het wekelijkse fractieberaad is besloten, krijgt een nieuwe motie tegen nachtvluchten van GroenLinks, D66, de kleine christelijke fracties, SP en een deel van de ouderenpartijen geen Kamermeerderheid. Rosenmöller noemde Crone vanmorgen “de ontbrekende schakel om te realiseren wat u zelf wilt”.