Ontslagen werkster boent een bushokje

Lunchvoorstelling: Boldoot door Theater van het Oosten. Idee, tekst en spel: Maike Meijer; regie: Han Römer. Gezien: 26/11 Theater a/d Rijn Arnhem. Aldaar t/m 30/11 en 18 t/m 22/2.

Ze is een onberispelijke verschijning, een echte dame in blazer en kokerrok. Niet het type in wie je onmiddellijk de huishoudster herkent die altijd heeft 'gesloofd, gewassen en geboodschappen gedaand'. Nu, na 24 jaar dienstbaarheid en zelfopoffering staat ze plotseling op straat, vol onbegrip over het onrecht haar aangedaan. Met haar koffer is ze naar de bushalte gelopen waar de herfstbladeren zich hebben opgehoopt. Daar blijkt hoezeer het soppen haar in het bloed zit. Nadat ze uit haar koffer een jassschort en rubber handschoenen heeft gevist gaat ze met zeem en Glassex welgemoed het bushokje te lijf.

Boldoot is een lunchvoorstelling van Theater van het Oosten over een huishoudster die wachtend op de bus en een nieuw leven herinneringen ophaalt aan de tirannieke vrouw des huizes, haar relatie met de heer des huizes en aan hun dochter voor wie zij een substituut-moeder was. Het verhaal, bedacht, geschreven en gespeeld door actrice Maike Meijer, borduurt voort op een eerder door haar gemaakte gedramatiseerde documentaire over een danseres die haar huishoudster na jaren trouwe dienst op staande voet ontsloeg.

Schrijnend leed voor de betrokkene, maar geen drama waar je een solovoorstelling aan kunt ophangen zo blijkt. Haar personage is geen figuur voor de schijnwerpers, zo interessant is ze bij nadere beschouwing immers niet en veel te vertellen heeft ze evenmin. Het is alsof Maike Meijer dat probeert te verhullen door haar als een karikaturaal typetje neer te zetten, een tragikomische schertsfiguur die in een raar taalbrouwsel lucht geeft aan haar emoties, waarbij ze het ene ogenblik snikt in haar zakdoek en het volgende moment een olijk schoonmaakliedje zingt. Alles aan haar is ongeloofwaardig, tot en met de, niet bij haar jonge gezicht passende, grijze pruik. Het is jammer dat ze zich zo heeft laten misleiden door een verkeerd idee.

    • Noor Hellmann