Nieuwsradio stopte met 479 gulden in kas

HILVERSUM, 27 NOV. Het kortstondige leven van Veronica Nieuwsradio (VNR) eindigde met ruziënde aandeelhouders, knorrende personeelsleden en 479,65 gulden in de kleine kas. De zender was niet populair bij luisteraars en adverteerders. De voorgespiegelde resultaten in het tussentijds bijgestelde businessplan werden in de verste verte niet gehaald.

Curator Tj. Meijer verhaalt in zijn eerste verslag, enkele dagen geleden bij de Amsterdamse rechtbank gedeponeerd, hoe hoog de nood was toen VNR op 14 mei failliet werd verklaard. Grootaandeelhouder Veronica had vanaf de eerste proefuitzendingen in september 1995 zo'n 9 miljoen gulden in de zender gestoken. Naast de paar honderd gulden in kas stonden op verschillende bankrekeningen nog enkele tienduizenden guldens. Daartegenover stonden zware vorderingen en het vooruitzicht dat de verliezen nog lange tijd zouden aanhouden.

Veronica en de andere aandeelhouder Quote werden het niet eens over een reddingsplan. De 64 getroffen personeelsleden verweten vooral Quote-topman Maarten van den Biggelaar (bijgenaamd 'Big') onbetrouwbaar gedrag. Luid knorrend begroetten ze hem voor het begin van het finale beraad.

Een half jaar later somt curator Meijer de oorzaken van het faillissement droogjes op: de zender startte overhaast, de reclame-inkomsten waren te rooskleurig ingeschat, de budgettering was volstrekt ondeugdelijk, de negatieve effecten van de ongunstige etherfrequentie waren onderschat, de financieel weinig krachtige aandeelhouder Quote bleef in gebreke bij het nakomen van de verplichtingen en de aandeelhouders hadden geen goede afspraken gemaakt.

De nieuwszender moest het commerciële antwoord vormen op het Radio 1 Journaal, maar verkreeg met zijn frequentie op de middengolf een luisterdichtheid van hooguit 0,2 procent. Even zo rampzalig verging het de advertentieverkopen. Een sales-afdeling van zes man liep zich de benen uit het lijf, maar verkocht bijna geen seconde reclame-zendtijd. “In januari 1996 zou bijvoorbeeld slechts voor een bedrag ad 1900 gulden aan reclamezendtijd zijn verkocht”, schrijft de curator. In totaal verwierf VNR nog geen twee ton aan reclame-inkomsten.

Het zijn bedragen die in schril contract staan met de beoogde inkomsten. In de laatst goedgekeurde versie van het enkele malen bijgestelde businessplan werd voor geheel 1996 een netto reclame-omzet van bijna 9,5 miljoen gulden begroot. In deze versie had VNR de eerder begrote omzet voor de eerste drie maanden van 1996 al wijselijk teruggebracht: van ruim 4 miljoen gulden bruto tot een half miljoen.

Dat VNR zou starten met verlies was ingecalculeerd. Veronica en Quote hielden rekening met een aanloopverlies van 10 miljoen gulden tot en met eind 1997. Veronica en Quote zouden elk 3 miljoen gulden risicodragend kapitaal inbrengen. Het resterende bedrag stelde Veronica als lening ter beschikking. Vanaf 1998 moest de nieuwszender met winst draaien.

Terwijl de personeelsleden waren aangetrokken en de zender al proefdraaide, moest het eerste programmaconcept van het radiostation door deaandeelhouders nog worden opgesteld. Dat gebeurde uiteindelijk medio november 1995. De discussies over de concepten kabbelden voort tot medio april. Tot een definitieve overeenstemming daarover kwam het nooit. Een reddingspoging, waarvoor ook nog Sport7 en De Telegraaf zijn benaderd, zat er niet meer in.

Ook financieel was er veel onduidelijk. Een concept-balans trof de curator wel aan. Maar tot zijn verbazing stond daar bijvoorbeeld de radiotechnische apparatuur op geactiveerd, terwijl die grotendeels was gehuurd van het NOB. Een externe accountant was nog niet gevonden. De aandeelhouders kibbelden over de keuze van het accountantskantoor.

De ondergang van VNR krijgt nog een staartje. Vooral de nooit betaalde door Quote betaalde 3 miljoen gulden is inzet van juridische haarkloverij. Mochten Veronica en Quote dit jaar niet tot overeenstemming komen, dan maakt de curator de hoofdvordering van het failliete VNR tegen Quote aanhangig.

De komende maanden bekijkt de curator ook of de bestuurders van VNR hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het gaat hier om J. van der Reijden en J. van Tongeren namens Veronica en M. van den Biggelaar en F. van der Velden namens Quote. (ANP)

    • Job Woudt