Meer loon voor uitzendkrachten

ROTTERDAM, 27 NOV. Uitzendkrachten krijgen volgend jaar alvast driekwart procent meer loon. De definitieve verhoging wordt vastgesteld wanneer bekend is met welk percentage de lonen in de marktsector zijn gestegen. Dat heeft de organisatie voor uitzendondernemingen ABU gisteren met de vakbonden afgesproken.

In het contract voor de uitzendbranche is verder opgenomen dat de toeslag voor nachtwerk wordt verhoogd van 25 naar 50 procent. Volgens de vakbonden lopen de toeslagen nu meer in de pas met de rest van het bedrijfsleven. Over een pensioenregeling en scholing voor uitzendkrachten zijn nog geen afspraken gemaakt. Daarvoor is overeenstemming met de hele bedrijfstak nodig. De ABU en de bonden praten nu met uitzendbureau Start en de andere werkgeversorgansatie NBBU over deze onderwerpen. Dagelijks werken er gemiddeld meer dan 195.000 uitzendkrachten. De nu afgesloten CAO heeft een looptijd van 1 jaar. Het is de bedoeling dat deze CAO overgaat in een contract met een looptijd van vijf jaar. Dat zijn de bonden, Start, de NBBU en de ABU april vorig jaar al overeengekomen. Het wachten is op nieuwe wetgeving die voortvloeit uit de overeenkomst “Flexibiliteit en Zekerheid” die sociale partners in de Stichting van de Arbeid afsloten. Naast een recht op pensioen en scholing regelt dat zogenaamde flexakkoord ook betere arbeidscontracten. Die krijgen pas kracht als de wet is gewijzigd.