Gehuchten willen niet van de kaart

Vandaag zijn in Brabant verkiezingen gehouden wegens de gemeentelijke herindelingen. Halsteren en het gehucht Lepelstraat komen bij Bergen op Zoom. Dat ging echter niet van harte.

HALSTEREN, 27 NOV. De groene affiches van lijst 11 hangen achter veel vensters in Halsteren. Met name in de lange Dorpsstraat en op het plein Vogelenzang, waar veel bejaarden wonen, heeft de partij Leefbaarheid veel aanhang. Leefbaarheid Bergen op Zoom, Halsteren, Lepelstraat staat op de raambiljetten gedrukt. Lijsttrekker: Toon Roosenboom. In Bergen op Zoom is Roosenboom nog een onbekende, maar in Halsteren en Lepelstraat is hij de ongekroonde koning. Bij de verkiezingen van maart 1994 veroverde de partij van de huidige wethouder daar 2.858 stemmen, goed voor zes van de vijftien zetels in de gemeenteraad van het ruim 13.000 inwoners tellende Westbrabantse dorp.

“Roosenboom gaat hier weer veel stemmen halen”, zegt senior B. van Loon. Hij leunt tegen het van 1633 daterende oude gemeentehuisje en kijkt naar de sloop van een pakhuis, aan de overkant van de Dorpsstraat. “Maar of die steun voldoende zal zijn om onze Toon werkelijk aan de macht te helpen, dat is natuurlijk de vraag. Bergen op Zoom is vijf keer zo groot als Halsteren”, zucht hij.

Van Loon wil niets weten van de beschuldigingen die twee advocaten kortgeleden aan het adres van Roosenboom richtten. De leider van Leefbaarheid zou corrupt zijn en misbruik hebben gemaakt van zijn macht. De rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld. “Het zijn smerige aantijgingen van zijn politieke vijanden”, meent Van Loon. “Laat die verrekte lui eerst maar eens met bewijzen komen.”

Leefbaarheid wordt de enige puur Halsterse partij in de nieuwe gemeenteraad, waar 33 zetels zijn te vergeven. Gemeentebelangen en de Werknemerspartij sloten zich aan bij groeperingen in Bergen op Zoom en dingen onder de naam G/W (lijst 6) naar de gunst van de kiezers. Voorman Maarten van Eekelen van de Werknemerspartij en zijn collega Cees van der Weegen (Gemeentebelangen) rekenen erop te worden gekozen. Als dat gebeurt komen ze straks een gemeenschappelijke vijand tegen: Toon Roosenboom.

En dat belooft wat, want bij de debatten in de oude Halsterse raad ging het er niet bepaald lichtzinnig aan toe. “Het politieke spelletje in Halsteren speelt zich op een heel ander niveau af dan in Bergen op Zoom”, schreef het Brabants Nieuwsblad afgelopen zaterdag. “In Halsteren slaan ze elkaar met duivels plezier onder de gordel.”

Ingewijden omschrijven Roosenboom als een eigenzinnige bestuurder met brute manieren. De plaatselijke ambtenaren zijn doodsbenauwd voor hem en wie hem in de raad tegenspreekt, wordt prompt geschoffeerd. Roosenboom ligt niet wakker van die kritiek. Hij kan niet stuk in zijn woonplaats. Zijn Leefbaarheid timmert in Halsteren al twee decennia aan de weg en kreeg bij de verkiezingen van 1994 een impuls, toen de partij harder dan wie ook riep dat de gemeente zelfstandig moest blijven. Stickers op de ramen van de plaatselijke kroegen Tivoli en Torenzicht herinneren daar nog aan: “Halsteren en Lepelstraat van de kaart? Nooit!”

Roosenboom gaat er van uit dat de Halsterenaren vandaag massaal hebben gestemd en dat de inwoners van Bergen op Zoom - zoals voorspeld - in groten getale thuis zijn gebleven. Hij hoopt, ondanks de veel hogere kiesdrempel, op ten minste wéér zes zetels, maar dan in Bergen op Zoom. Stilletjes mikt hij zelfs op een zogenoemd Rosmalen-effect: toen Rosmalen eind vorig jaar, zeer tegen zijn zin, bij Den Bosch werd gevoegd, slaagde een plaatselijke Rosmalense partij erin de meerderheid in de nieuwe raad te halen, twintig van de 39 zetels.

“Dat lukt Roosenboom en Leefbaarheid nooit”, zegt senior Van Loon in de Dorpsstraat van Halsteren. Uit de toren van de protestantse kerk naast het oude gemeentehuisje klinkt sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Van Loon zegt geen reden te hebben voor vrolijkheid. “Halsteren is bij Bergen op Zoom gekomen, dat is een ramp voor mijn portemonnee. We zijn thuis gelukkig nog maar met zijn tweeën, want die grap scheelt ons per jaar zeker duizend gulden. Aan belastingen voor het riool, de onroerende zaak en weet ik veel. Ja meneer, Bergen op Zoom is duur, heel duur.”

    • Guido de Vries