Duivesteijn heeft niets om te klagen

Het huurbeleid dreigt een blijmoedig hamerstuk te worden, waarschuwt Adri Duivesteijn in NRC Handelsblad van 25 november j.l. Hij pleit voor een debat over de Huurbrief 1997 omdat hij vindt dat de huren volgend jaar minder omhoog moeten. De huren gaan volgend jaar minder omhoog en geen debat dat daaraan nog iets kan veranderen.

Het Kamerlid Duivesteijn wordt zo langzamerhand een roepende in de woestijn waarbij de woestijn gelukkig steeds verder weg komt te liggen. De verklaring daarvoor kan tweeledig zijn. Of in de Tweede Kamer heeft niemand, behalve Adri Duivesteijn, oog voor het schrijnende leed dat het kabinet alle huurders ook volgend jaar weer aandoet. Of de Tweede Kamer is het zo langzamerhand zat om elke keer geconfronteerd te worden met woorden die alleen al hol klinken door het moment waarop ze worden uitgesproken.

Neem nu het huurbeleid voor 1997. Tijdens de begrotingsbehandeling bleek een ruime Kamermeerderheid tevreden over het huurbeleid van staatssecretaris Tommel. Dat is niet zo verwonderlijk want de huren stijgen volgend jaar minder dan dat we de laatste jaren gewend zijn.

Duivesteijn benutte deze voor zijn doen rustige begrotingsbehandeling met het aanvragen van een apart overleg over het huurbeleid voor 1997. Een beetje onzinnig, maar oke. Tijdens dit aparte overleg verklaarde de heer Duivesteijn doodleuk dat hij geen behoefte had om over het huurbeleid te spreken omdat hij nog meer informatie nodig had. Vervolgens waarschuwt hij de lezers van NRC Handelsblad dat het huurbeleid voor 1997 een hamerstuk dreigt te worden.

Op dinsdagmiddag 26 november stemde de gehele Kamer, exclusief de fractie van de PvdA, in met de motie-Jeekel waarin onder andere akoord wordt gegaan met het huurbeleid voor het komende jaar. Een motie van de PvdA over de bespreking van de jaarlijkse huurbrief wordt verworpen. Duivesteijn houdt vol en daarom wordt er volgende week plenair gesproken over het verslag van een overleg dat op verzoek van Duivesteijn niet plaats vond. Een debat zonder inhoud, maar waar mijn gewaardeerde collega Duivesteijn blijkbaar naar uitkijkt. Het werd ook wat stil de laatste tijd.

Die stilte is verklaarbaar. Staatssecretaris Tommel is op de goede weg met zijn beleid om huren te matigen. Door de verruiming van de individuele huursubsidie zijn er meer huizen bereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Door een verandering van de toezichtregels op woningbouwcorporaties krijgt de politiek meer invloed op het beleid van die corporaties.

Duurzaam bouwen wordt in Nederland steeds meer regel dan uitzondering in de bouw en ook aanpasbaar bouwen, zodat huizen en gebouwen toegankelijk worden voor ouderen en gehandicapten zit in de lift. Tommel wint op argumenten.

    • Hans Jeekel
    • Maakt Deel uit van de D66-Fractie
    • Drs. J.F. Jeekel